Sức khỏe tinh thần

Bệnh Tâm thần là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật ở những người từ 15 đến 44 tuổi tại Hoa Kỳ.  Chỉ riêng ở Tennessee, 20% người lớn mắc bệnh tâm thần. Dữ liệu từ Blue Cross Blue Shield năm 2018 cho biết gần 10% thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đã trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng.  Tự tử là nguyên nhân tử vong đứng thứ 10 ở Tennessee và là nguyên nhân tử vong thứ 2 ở Tennesse ở độ tuổi 10-14. Natisha “Hoa hậu của chúng ta” Brooks tin rằng đây không phải là vấn đề của đảng - đó là vấn đề của người dân.  Nguồn vốn nên có sẵn cho khu vực công, khu vực tư nhân và những người quan tâm đến việc sở hữu một tổ chức phi lợi nhuận. Bà tin rằng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa nên làm việc cùng nhau để chấm dứt cuộc khủng hoảng này. 

Cứu nước Mỹ

Cùng nhau chúng ta CÓ THỂ
Cùng nhau chúng ta PHẢI