Người cao tuổi

“Những năm vàng son” là cuộc sống dành cho người cao tuổi, nơi một người đã làm việc chăm chỉ và sẵn sàng tận hưởng cuộc sống thoải mái khi về hưu.  Tuy nhiên, nhiều người cao niên của chúng tôi đang phải vật lộn để kiếm sống hơn là tận hưởng ốc đảo trên đảo.  Do thiếu tài sản hưu trí, nhiều người cao niên đã phải sử dụng An sinh xã hội của họ để giữ cho họ tồn tại hàng tháng.  Điều này gây ra một căng thẳng lớn cho cuộc sống của họ. “Hoa hậu của chúng tôi” Brooks yêu những Công dân Cao cấp và không tin rằng Chính phủ nên vay nợ để chống lại an sinh xã hội của họ để tồn tại.  Bà sẽ vận động cho việc phát triển một kế hoạch cho các công ty sẽ tiết kiệm cho các sản phẩm và dịch vụ để hỗ trợ họ trong thời gian nghỉ hưu. 

Screenshot_20211125-200530_Message+

Screenshot_20211125-200530_Message+

Cứu nước Mỹ

Cùng nhau chúng ta CÓ THỂ
Cùng nhau chúng ta PHẢI